Strona główna

Wczoraj, tj. 9 lipca 2014r. około godziny 1530 Powiatowe Stanowisko Kierowania otrzymało zgłoszenie o pożarze zboża w pobliżu miejscowości Bronisław (gmina Strzelno).

Dyzurny strażak zadysponował do zdarzenia zastępy: GBA 2,5/16 (JRG Mogilno), GBA 2,5/25 (OSP Strzelno/KSRG), GCBA 5/35 (OSP Strzelno/KSRG), GBAM 1,1/8/8 (OSP Kwieciszewo), GCBA 5/24 (OSP Gębice/KSRG), GCBA 5/32 (OSP Gębice/KSRG). Zadysponowano także jednostki JRG i OSP (w tym z KSRG) z terenu powiatu inowrocławskiego.

Około godziny 1230 Powiatowe Stanowisko Kierowania w KP PSP Mogilno otrzymało zgłoszenie o pożarze zboża na pniu w pobliżu miejscowości Bożejewice (gmina Strzelno).

Dyżurny zadysponował do zdarzenia zastępy: GBA 2,5/16 (JRG Mogilno), GCBA 5/35 (OSP Strzelno/KSRG) oraz GBA 2,5/25 (OSP Strzelno/KSRG).

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział w Poznaniu ostrzega:
 
Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 1315 dnia 07.07.2014 do godz. 730 dnia 10.07.2014

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:
 
Zjawisko: Upały
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 1400 dnia 06.07.2012 do godz. 2000 dnia 08.07.2012

Statystyka zdarzeń z powiatu mogileńskiego za miesiąc czerwiec 2014 roku:

● liczba pożarów: 8
● liczba zagrożeń miejscowych: 55

Całkowita liczba zdarzeń w miesiącu czerwcu: 63
Ogółem liczba zdarzeń w roku 2014: 365

Zestawienie z poprzednimi miesiącami:

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział w Poznaniu ostrzega:
 
Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 1700 dnia 29.06.2014 do godz. 2400 dnia 29.06.2014

Dziś, tj. 29 czerwca 2014r. o godzinie 6 Stanowisko Kierowania w KP PSP Mogilno otrzymało zgłoszenie o wypadku drogowym w pobliżu miejscowości Strzelno Strzelno - na drodze krajowej nr 15 (DK 15)/nr 25 (DK 25).

Dyżurny SK zadysponował do wypadku zastępy: GBA 2,5/16 (JRG Mogilno) i GCBA 5/35 (OSP Strzelno/KSRG).

Wczoraj, tj. 28 czerwca 2014r. około godziny 13 Powiatowe Stanowisko Kierowania w KP PSP Mogilno otrzymało zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze powiatowej nr 2453 (DP2453C) w pobliżu Zofijówki (gm. Strzelno).

Dyżurny zadysponował do zdarzenia zastępy: GBA 2,5/16 (JRG Mogilno) i GCBA 5/35 (OSP Strzelno/KSRG).

W dniu 26 czerwca 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie.
Celem spotkania było podziękowanie za reprezentowanie Powiatu Mogileńskiego w Wojewódzkich Zawodach Sportowo–Pożarniczych, które odbyły się 14 czerwca 2014 roku w Baruchowie (powiat włocławski) przez drużyny OSP Padniewo (w grupie „A” – męskie drużyny pożarnicze) oraz OSP Strzelno (w grupie „C” – kobiece drużyny pożarnicze).

Konkurs sprawnościowy „Nabierz mocy do pomocy” dla członków i sympatyków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych realizowany jako element promujący projekt „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z województwa kujawsko-pomorskiego – etap III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu