Bez kategorii

Kolizja w miejscowości Mokre

12 października 2015 około godz. 18:30 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o kolizji dwóch samochodów osobowych w miejscowości Mokre (gm. Dąbrowa).

Dyżurny do działań skierował zastęp GBA Renault Midlum (JRG Mogilno) oraz zastęp SLRt Ford Transit (OSP KSRG Dąbrowa).

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe po wcześniejszej kolizji na poboczu drogi. Osoba podróżująca znajdowała się poza pojazdem bez obrażeń.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu instalacji elektrycznej w pojazdach, sprawdzeniu wycieków płynów eksploatacyjnych oraz uprzątnięciu pozostałości po kolizyjnych.

Na miejsce przybyło także Pogotowie Ratunkowe oraz Policja

FullSizeRender (3)

FullSizeRender (2)

FullSizeRender (1)

Pożar stogów w Dąbrówce

11 października 2015 około godz. 13:40 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odebrał zgłoszenie o pożarze stogów słomy w miejscowości Dąbrówka.

IMG_0123

Do działań skierowano łącznie 11 zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mogilnie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano całkowicie objęte ogniem dwa stogi słomy.  Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały w pierwszej fazie na obronie sterty paszy przeznaczonej do karmienia zwierząt hodowlanych. Po rozmowie z zarządcą obiektu odstąpiono od gaszenia stogów ponieważ całe objęte były ogniem.

IMG_0121

Następnie  zastępy zbudowały punkt czerpania wody na stawie oddalonym od pożaru w odległości ok. 150 m. Po częściowym wypaleniu stogów przystąpiono  do rozgarnięcia słomy przy użyciu bosaków i wideł, pozostałości dogaszono prądami wody. W działaniach udział brał traktor z agregatem rolniczym, który przegarnął pozostałości po pożarowe.

IMG_0127

IMG_0125

IMG_0122 (1)

W działaniach udział brało kilkudziesięciu strażaków PSP i OSP z terenu powiatu mogileńskiego.

Akcja trwała jedenaście i pół godziny

IMG_0119

Turniej piłki nożnej ORLIK KUJAW 2015

30 września w Piotrkowie Kujawskim odbyły się III Mistrzostwa Kujaw PSP w Piłce Nożnej „Orlik Kujaw 2015” o Puchar Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej   Straży Pożarnej.

Organizatorami tutnieju były Komendy Powiatowe/Miejskie PSP w Inowrocławiu, Włocławku, Aleksandrowie Kujawskim, Mogilnie i  Radziejowie.

W turnieju udział wzięły drużyny z Inowrocławia, Włocławka, Aleksandrowa Kujawskiego, Radziejowa oraz Mogilna. Drużyny grały systemem „każdy z każdym”.

Po rozegraniu wszystkich meczów najwięcej punktów zdobyła drużyna KP PSP w Mogilnie uzyskując tym samym tytuł „Mistrza Kujaw”.

Drużyna KP PSP w Mogilnie wystąpiła w następującym składzie:

mł. kpt. Karol Jagodziński

st. asp. Marek Lange

st. ogn. Adam Wanecki

ogn. Łukasz Konieczka

ogn. Tomasz Sokołowski

ogn. Waldemar Łukomski

sekc. Piotr Kopliński

sekc. Łukasz Popielski

st. str. Jacek Lewandowski

IMG_0025

Gratulujemy wyniku naszym zawodnikom

Ćwiczenia „Kawerny 2015”

W dniu 18 września 2015r odbyły się ćwiczenia praktyczne dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu mogileńskiego i żnińskiego oraz podmiotów współpracujących z KSRG sprawdzające założenia Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej powstałej w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu w Palędziu Dolnym.

Scenariusz ćwiczeń zakładał:

Rozszczelnienie rury gazowej przesyłowej, zapłon i wybuch mieszaniny gaz – powietrze spowodowany pracami spawalniczymi. W wyniku wybuchu dochodzi do pożaru strumieniowego wypływającego gazu. Rannych zostaje 2 pracowników zakładu. Bezpośrednio zagrożony pożarem jest las, pośrednio natomiast jedna z kawern. Przybyłe na miejsce zastępy PSP i OSP przystępują do ewakuacji osób poszkodowanych, oraz udzielenia im pomocy poza strefa niebezpieczną. Pożar rozprzestrzenia się na obszary leśne. Zastępy prowadzą działania gaśnicze w obronie instalacji technologicznej oraz w natarciu na pożar lasu.

DSC06357

 

DSC06435

DSC06364

Do działań zostały zadysponowane następujące siły i środki:

JRG Mogilno – GCBA 4,5/24; GBA 2,5/16; SCn-18; SLOp, SKw

JRG Żnin – GCBA 5/32

OSP Dąbrowa – GCBA 5/35

OSP Strzelno – GCBA 5/35

OSP Gębice – GCBA 5/32

OSP Padniewo – GBA 2,5/16

OSP Niestronno – GBA 2,5/16

OSP Ostrono – GBA 4/16

OSP Wronowy – GBA 2,5/16

OSP Wójcin – GBA 2,5/16

OSP Parlin – GBA 2,5/16

OSP Wylatowo – GBA 1,5/30

OSP Złotniki – GBA 3/6/18

OSP Piechcin – GCBA 5/35

OSP Białożewin – GCBA 5/35

OSP Nowa Wieś – GBA 2,5/16

OSP Jeziora Wielkie – GCBA 5/35

DSC06511

W ćwiczeniach udział wzięli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska, Zakład Energetyczny, MPGK Mogilno, Lasy Państwowe, pracownicy KPMG w Palędziu Dolnym, pracownicy Urzędu Miejskiego w Mogilnie, pracownicy Starostwa Powiatowego w Mogilnie, pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

DSC06508

Po zakończeniu ćwiczeń nastąpiło omówienie założeń i ich realizacji a następnie zastępy udały się do swoich remiz.

Obchody 120-lecia OSP Gębice

W dniu 12 września 2015r. Jednostka OSP w Gębicach obchodziła jubileusz 120 – lecia istnienia. Uroczystości rozpoczęły się zbiórka pododdziałów przy Domu Strażaka skąd nastąpił wymarsz do kościoła parafialnego. Mszę świętą w Kościele p.w. Św. Mateusza Apostoła w Gębicach celebrował ks. Zenon Rutkowski – Kapelan Wojewódzki PSP w asyście ks. Tomasza Walterbacha – Kapelana Związku Mogileńskiego oraz ks. Stanisława Siuchnińskiego – Proboszcza parafii p.w. św. Mateusza Apostoła w Gębicach.

DSC_0100

DSC_0113
Po mszy świętej nastąpił przemarsz na stadion w Gębicach gdzie rozpoczęły się główne uroczystości jubileuszowe.
W uroczystości uczestniczyli m. in. Pani Teresa Piotrowska – Minister Spraw Wewnętrznych, Pani Elżbieta Rusielewicz – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski, Pan Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Jan Bartecki – Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie, Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan Krzysztof Szarzyński – Wicestarosta Mogileński, Pani Teresa Kujawa – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie, Pan Leszek Duszyński – Burmistrz Mogilna, Pan Zbysław Woźniakowski – Wójt Gminy Jeziora Wielkie, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Jeziorach Wielkich oraz Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan st. bryg. Artur Przybylski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pan bryg. Marek Kryszak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie, Pan st. kpt. Łukasz Rogalski – dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Mogilnie, Pan Radosław Wuttka – Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie, Pan Ryszard Strzelecki – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Mogilnie, będący również Sekretarzem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan Włodzimierz Jopek – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Strzelnie, będący również członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan Mirosław Leszczyński – Komendant Miejsko – Gminny OSP w Mogilnie, Pan Zbigniew Sitarz – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, Pan Andrzej Kaczmarek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Miradz, ks. Zenon Rutkowski – Kapelan Wojewódzki PSP, ks. Tomasz Walterbach – Kapelan Związku Mogileńskiego, ks. Stanisław Siuchniński – Proboszcz parafii p.w. św. Mateusza w Gębicach, pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Mogilnie, prezesi, naczelnicy i członkowie jednostek OSP w terenu Powiatu Mogileńskiego i Gnieźnieńskiego, przedstawiciele stowarzyszeń działających w Powiecie Mogileńskim.

DSC_0159Dowódca Uroczystości dh Arkadiusz Kapłoniak złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości 120-lecia jednostki OSP Gębice Pani Teresie Piotrowskiej – Minister Spraw Wewnętrznych.

DSC_0171

Kolejnym punktem uroczystości było wciągnięcie flagi na maszt.

W skład pocztu flagowego wchodzili Katarzyna Nowakowska – dowódca pocztu, Radosław Kurdys – flagowy oraz Katarzyna Konieczka – asystujący. W tym miejscu warto również wspomnieć o poczcie sztandarowym OSP Gębice, który stanowili Małgorzata Nowakowska, Piotr Bednarski oraz Honorata Urbańska. W trakcie uroczystości głos zabrał dh Grzegorz Kapłoniak – Prezes OSP w Gębicach, który powitał wszystkich gości oraz przedstawił krótką historie jednostki OSP w Gębicach. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń dla wyróżniających się członków OSP Gębice oraz osób wspierających działania jednostki OSP w Gębicach.

DSC_0143

DSC_0188

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2015 roku na wniosek Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej „Brązowym Krzyżem Zasługi” odznaczeni zostali:
1. Bednarski Andrzej, Wojciech,
2. Kapłoniak Arkadiusz,
3. Muszyński Jan ,
4. Skrobak Jan, Stanisław,
5. Smółka Mariusz,
Powyższe odznaczenia wręczyły Pani Teresa Piotrowska – Minister Spraw Wewnętrznych oraz Pani Elżbieta Rusielewicz – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski.

Postanowieniem nr 2/OP/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. Minister Spraw Wewnętrznych nadał brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Panu Mirosławowi Leszczyńskiemu
Powyższe odznaczenie wręczyły Pani Teresa Piotrowska – Minister Spraw Wewnętrznych oraz Pani Elżbieta Rusielewicz – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski.

Uchwałą Nr 150/18/2015 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 16 kwietnia 2015r. nadano
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA PO RAZ DRUGI
1. Barczak Janusz
2. Gąska Kazimierz
Powyższe odznaczenia wręczyli: Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan st. bryg. Artur Przybylski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Pan bryg. Marek Kryszak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

DSC_0209

Uchwałą Nr 84/17.2015 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 lutego 2015r. nadano
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1. Kopliński Piotr
2. Owsińska Edyta
3. Skrobak Marcin
4. Sokołowski Tomasz
Powyższe odznaczenia wręczyli: Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan st. bryg. Artur Przybylski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Pan bryg. Marek Kryszak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Uchwałą Nr 84/17.2015 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 lutego 2015r. nadano
SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1. Barczak Marcin
2. Barczak Wojciech
3. Barszcz Łukasz
4. Barszcz Waldemar
5. Bartkowiak Jacek
6. Bednarski Piotr
7. Grabowski Łukasz
8. Kopliński Karol
9. Musiał Marcin
10. Musiał Zygmunt
11. Olejniczak Krzysztof
12. Wiśniewski Marcin
13. Woźniecki Sylwester
14. Żelazny Marek

DSC_0217

Uchwałą Nr 19/5/2013 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 lutego 2013r. nadano
SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1. Malak Marek
Uchwałą Nr 86/17.2015 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 lutego 2015r. nadano
SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1. Gwiazda Roman
Powyższe odznaczenia wręczyli: Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan st. bryg. Artur Przybylski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Pan bryg. Marek Kryszak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Uchwałą Nr 84/17.2015 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 lutego 2015r. nadano
BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1. Fojutowski Zbigniew
2. Gallus Robert
3. Koziej Jakub
4. Mazurkiewicz Mirosław
5. Meller Jarosław
6. Musiał Maciej
7. Nijak Piotr
8. Nowakowska Katarzyna
9. Nowakowska Małgorzata
10. Podedworna Angelika
11. Urbańska Honorata
12. Wierzbiński Tomasz
Powyższe odznaczenia wręczyli: Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan st. bryg. Artur Przybylski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Pan bryg. Marek Kryszak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Uchwałą Nr 1/2015 Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie z dnia 9.02.2015r. nadano odznaki „strażak wzorowy”:
1. Katarzyna Barczak
2. Małgorzata Barczak
3. Tomasz Borys
4. Małgorzata Diupero
5. Katarzyna Konieczka
6. Tomasz Nadolny
7. Radosław Olejniczak
8. Karol Siwek
9. Martyna Skrobak
10. Karol Sroka
11. Mateusz Szczepański
12. Wiktor Szymkowiak
13. Mateusz Wiśniewski
14. Maciej Zwolski
Powyższe odznaczenia wręczyli: Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Pan st. bryg. Artur Przybylski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Pan bryg. Marek Kryszak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Okolicznościowe podziękowania otrzymali również Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, Pan Leszek Duszyński – Burmistrz Mogilna oraz Pan Sylwester Woźniecki. Podziękowania wręczyli przedstawiciele Zarządu OSP w Gębicach dh Grzegorz Kapłoniak – Prezes OSP Gębice, dh Marcin Barczak – Wiceprezes OSP Gębice oraz dh Łukasz Barszcz – zastępca naczelnika OSP w Gębicach.

DSC_0273
Był również moment na złożenie życzeń i gratulacji z okazji jubileuszu 120 – lecia istnienia jednostki oraz słowa uznania za pracę i poświęcenie strażaków ochotników dla ratowania zdrowia, życia i mienia ludzkiego. Głos zabrali m.in. Pani Teresa Piotrowska – Minister Spraw Wewnętrznych, Pani Elżbieta Rusielewicz – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski, Pan Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Tomasz Barczak – Starosta Mogileński w towarzystwie Pana Jana Barteckiego – Przewodniczącego Rady Powiatu w Mogilnie oraz Pana Krzysztofa Szarzyńskiego – Wicestarosty Mogileńskiego, Pan Leszek Duszyński Burmistrz Mogilna, Pani Teresa Kujawa – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie, Pan st. bryg. Artur Przybylski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w towarzystwie Pana bryg. Marka Kryszaka – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie oraz Pana st. kpt. Łukasza Rogalskiego – dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Mogilnie.

DSC_0296

W imieniu strażaków ochotników z Powiatu Mogileńskiego głos zabrał Pan Mirosław Leszczyński – Komendant Miejsko – Gminny OSP w Mogilnie.
Na zakończenie prowadzący uroczystość Radosław Nowak odczytał adresy okolicznościowe jakie otrzymała jednostka OSP Gębice z okazji jubileuszu. Listy okolicznościowe przysłali: Pan Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Pan Eugeniusz Kłopotek – Poseł na Sejm RP oraz Pan Krzysztof Brejza – Poseł na Sejm RP.

 

DSC_1560

DSC_0357

Zdjęcia: OSP Gębice

 

OSTRZEŻENIE

 

OSTRZEŻENIE

 

W związku z zaistniałymi w ostatnim czasie pożarami w rolnictwie przypominamy o obowiązkach ochrony przeciwpożarowej przy ustawianiu stogów.

Rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

wskazuje:


§ 42

1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.

2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
1) od budynków wykonanych z materiałów:
a) palnych – 30 m,
b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;
2) od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;
3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;
4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;
5) od lasów i terenów zalesionych – 100 m;
6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

3. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

§ 43.
Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Źródło:  http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php?readmore=752

fot. dh M. Wziętek OSP Strzelno

20150812_043448 (Kopiowanie) 20150812_044905 (Kopiowanie)

UWAGA UPAŁY

Według IMGW-PIB w dniach od 3 sierpnia do 8 sierpnia 2015 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przewiduje się wystąpienie upałów. Temperaturę maksymalną w tych dniach prognozuje się od 33 do 36 stopni.

 upaly

Burze i nawałnice nad Powiatem

20150719_182016(0) (Kopiowanie)19 lipca 2015 w godzinach popołudniowych przez teren powiatu mogileńskiego przeszedł front burzowy, który niósł ze sobą intensywne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie około 40 razy dysponował do zdarzeń zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Mogilnie oraz zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych.
Działania jednostek polegały na usuwaniu powalonych drzew, wycinaniu połamanych konarów, usuwaniu połamanych gałęzi, wypompowaniu wody, zabezpieczaniu uszkodzonych pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych, domków letniskowych w miejscowości Przyjezierze oraz zerwanych linii energetycznych.
W działaniach udział brało kilkudziesięciu strażaków PSP i OSP z terenu powiatu mogileńskiego. Informacje o szkodach spowodowanych wystąpieniem nawałnicy wpływają do stanowiska kierowania do chwili obecnej a na miejsca zdarzeń ciągle dysponowane są zastępy strażaków.

 

20150719_183117 (Kopiowanie)20150719_185345(0) (Kopiowanie)20150719_222903_LLS (Kopiowanie)DSC_0332 (Kopiowanie)20150719_182028 (Kopiowanie)

zdjęcia: dh M.Wziętek OSP Strzelno.

BURZE, HURAGANOWE WIATRY I NAWAŁNICE

Silne wiarty, deszcze oraz burze są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występuja z różną siłą na całym świecie. Są zjawiskami, które szybko się przemieszczają.Wszystkie są jednak niebezpieczne. Powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz duże straty materialne.
Zanim nadejdzie burza, zastanów się, czy Twój dom jest bezpieczny. Bądź mądry przed szkodą.
Uderzenie pioruna może skończyć się pożarem, uszkodzeniem konstrukcji budynku, przepaleniem instalacji elektrycznej, telewizora, lodówki, wszystkiego, co jest włączone do instalacji.
Prawidłowe zachowanie powinno być uzależnione od miejsca naszego pobytu.


Zachowanie w domu:

1.Zapewnić sobie dostęp do mediów, np. poprzez przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne oświetlenie np. latarkę, świeczki, a także żywność, wodę oraz niezbędne lekarstwa.
2. Zastanów się nad ewentualnymi drogami i miejscem ewakuacji (np. piwnica).
3. Usuń z balkonów, tarasów lekkie materiały, które mogą zostać porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie.
4. Sprawdź zamknięcie otworów okiennych i drzwiowych oraz zabezpiecz je skutecznie przed otwarciem (np. okiennice, sztaby).
5. Nie wychodż lub wyjeżdżaj z domu, jeśli nie musisz (przełóż odwiedziny lub zakupy).
6. Wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki).
7. Unikaj korzystania z telefonów komórkowych.
8. Nie podchodź do okien i drzwi w czasie burzy.
W przypadku, gdy nie możesz się ewakuować z domu:

1. Udaj się do bezpiecznego pomieszczenia na najniższej kondygnacji domu, np. piwnic i usiądź pod ściana nośną, z daleka od przeszklonych drzwi i okien.
2. Pozasłaniaj okna żaluzjami lub zasłonami.
3. Chwilowa bezpieczna pogoda i cisza – nie oznacza bezpieczeństwa, przed wyjściem upewnij się.
W przypadku, gdy burza i deszcz zaskoczy nas w terenie:

1. Nie zatrzymuj się i nie parkuj pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu zostaniemy porażeni prądem), niestabilnymi konstrukcjami (np. wiaty). (bardzo często dochodzi do uderzenia pioruna, lub złamania drzewa)
Jako schronienie wykorzystać należy istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie mamy możliwości ukrycia się to należy wykorzystać zagłębienia terenu (rów, głęboki dół).
2. Gdy jedziemy pojazdem należy pamiętać o :

– możliwym silnym podmuchu podczas wyjazdu z lasu, terenu zabudowanego.
– nie zatrzymywać się pod drzewami. Często dochodzi do przygniecenia samochodu przez powalone wiatrem konary i drzewa.
– jeśli zaskoczy nas burza, a nie mozemy wejsc do bezpiecznego budynku, pozostac w samochodzie.

burze_i_nawalnice_0źródło:

www.straz.gov.pl

www.mac.gov.pl

UWAGA UPAŁY

Upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem.

BEZPIECZNE ZACHOWANIA
 unikaj wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia (między 10:00 a 17:00)
 unikaj nadmiernego nasłonecznienia, opalania, używaj kremów ochronnych
 chroń dzieci przed nadmiernym przegrzaniem, nasłonecznieniem i odwodnieniem
 w upalne dni nie zostawiaj w samochodzie dzieci, zwierząt, materiałów łatwopalnych
 jeśli musisz przebywać na zewnątrz noś przewiewne ubranie, zakrywające możliwie największa powierzchnię skóry, nakrycie głowy, przewiewne obuwie, okulary słoneczne
 pij regularnie duże ilości płynów, unikając napojów zawierających cukier lub alkohol, spożywaj lekkie posiłki, zwracając uwagę na ich świeżość (zwłaszcza nabiału, lodów mrożonek)
 unikaj forsownego wysiłku fizycznego
 korzystaj z chłodnych (temperatura pokojowa) pryszniców i kąpieli; pamiętaj że zimny prysznic po przebywaniu w upale może spowodować szok termiczny
 unikaj dużych różnic temperatur między klimatyzowanymi pomieszczeniami i autami, a temperaturą panującą na zewnątrz
 utrzymuj chłód w pomieszczeniach: w ciągu dnia zamykaj i zasłaniaj okna po stronie nasłonecznionej, otwieraj okna, gdy temperatura jest niższa; zamykaj drzwi i okna
w pomieszczeniach klimatyzowanych
 przebywaj w najchłodniejszym pomieszczeniu mieszkania, szczególnie nocą
 dbaj o zwierzęta: zabezpiecz je przed bezpośrednim nasłonecznieniem, zapewnij nieograniczony dostęp do wody pitnej, wietrz pomieszczenia w których przebywają
 obserwuj reakcje swojego organizmu podczas upałów – w przypadku złego samopoczucia zwróć się o pomoc do lekarza

TELEFONY ALARMOWE W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA

 112 – numer alarmowy
 999 – Pogotowie Ratunkowe
 998 – Straż Pożarna
 997 – Policja

upaly_1

https://mac.gov.pl/aktualnosci/ostrzegamy-przed-upalami

Archiwum