Menu Zamknij

Ćwiczenia „Kawerny 2015”

W dniu 18 września 2015r odbyły się ćwiczenia praktyczne dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu mogileńskiego i żnińskiego oraz podmiotów współpracujących z KSRG sprawdzające założenia Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej powstałej w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu w Palędziu Dolnym.

Scenariusz ćwiczeń zakładał:

Rozszczelnienie rury gazowej przesyłowej, zapłon i wybuch mieszaniny gaz – powietrze spowodowany pracami spawalniczymi. W wyniku wybuchu dochodzi do pożaru strumieniowego wypływającego gazu. Rannych zostaje 2 pracowników zakładu. Bezpośrednio zagrożony pożarem jest las, pośrednio natomiast jedna z kawern. Przybyłe na miejsce zastępy PSP i OSP przystępują do ewakuacji osób poszkodowanych, oraz udzielenia im pomocy poza strefa niebezpieczną. Pożar rozprzestrzenia się na obszary leśne. Zastępy prowadzą działania gaśnicze w obronie instalacji technologicznej oraz w natarciu na pożar lasu.

DSC06357

 

DSC06435

DSC06364

Do działań zostały zadysponowane następujące siły i środki:

JRG Mogilno – GCBA 4,5/24; GBA 2,5/16; SCn-18; SLOp, SKw

JRG Żnin – GCBA 5/32

OSP Dąbrowa – GCBA 5/35

OSP Strzelno – GCBA 5/35

OSP Gębice – GCBA 5/32

OSP Padniewo – GBA 2,5/16

OSP Niestronno – GBA 2,5/16

OSP Ostrono – GBA 4/16

OSP Wronowy – GBA 2,5/16

OSP Wójcin – GBA 2,5/16

OSP Parlin – GBA 2,5/16

OSP Wylatowo – GBA 1,5/30

OSP Złotniki – GBA 3/6/18

OSP Piechcin – GCBA 5/35

OSP Białożewin – GCBA 5/35

OSP Nowa Wieś – GBA 2,5/16

OSP Jeziora Wielkie – GCBA 5/35

DSC06511

W ćwiczeniach udział wzięli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska, Zakład Energetyczny, MPGK Mogilno, Lasy Państwowe, pracownicy KPMG w Palędziu Dolnym, pracownicy Urzędu Miejskiego w Mogilnie, pracownicy Starostwa Powiatowego w Mogilnie, pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

DSC06508

Po zakończeniu ćwiczeń nastąpiło omówienie założeń i ich realizacji a następnie zastępy udały się do swoich remiz.