Menu Zamknij

Ogólnopolski turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – etap powiatowy

Dnia 3 kwietnia  2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Mogilnie odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”.  Organizatorem Turnieju jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  w Mogilnie, którego Prezesem jest Pan  Tomasz Barczak – Starosta Mogileński.

Do konkursu zgłoszono 27  laureatów eliminacji gminnych z czterech gmin Powiatu Mogileńskiego: Mogilno, Strzelno, Jeziora Wielkie i Dąbrowa. Rywalizacja toczyła się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.  Uczestnicy etapu powiatowego musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością przepisów przeciwpożarowych, ochrony przeciwpożarowej, a także historii i tradycji straży pożarnej.

Uczniów oceniała komisja w składzie:

Tomasz Barczak – Starosta Mogileński   – przewodniczący,

st. asp. Piotr Górny – sekretarz,

mł. bryg.  Radosław Gałczyński  – członek komisji,

mł. kpt. Mariusz Dybicz – członek komisji,

st. kpt. Łukasz Rogalski – członek komisji,

Pierwszy etap to część  pisemna  polegająca  na rozwiązaniu testu składającego  się z 30 pytań,  w każdym pytaniu była tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

Po tej części wyłoniono tylko laureatów w kategorii szkół gimnazjalnych. Do ustalenia ostatecznych wyników konieczna była dogrywka ustna o drugie miejsca w dwóch pozostałych kategoriach.  W kategorii szkół podstawowych po części pisemnej znany był laureat pierwszego miejsca, dogrywka ustna  o drugie miejsce rozegrała się pomiędzy Aleksandrą Piskorz, a Oliwią Grządzielską. Ostatecznie drugie miejsce w tej kategorii wywalczyła Aleksandra Piskorz. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych również po części pisemnej znany był laureat pierwszego miejsca, dogrywka ustna o drugie miejsce rozegrała się pomiędzy Justyną Graniczą, a Kamilem Brejeckim. Ostatecznie drugie miejsce w tej kategorii zajął Kamil Brejecki.

Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 28 kwietnia 2017r. w Powiecie Mogileńskim zakwalifikowali się:  w kategorii szkół podstawowych –  Hanna Zacharenko – Szkoła Podstawowa w Padniewie,   w kategorii szkół gimnazjalnych – Roksana Owsińska – Gimnazjum w Bielicach,   w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Miłosz Lachawiec – Zespół Szkół w Mogilnie.

Klasyfikacja pierwszych trzech miejsc przedstawiała się następująco:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe

1 miejsce Hanna Zacharenko – Szkoła Podstawowa w Padniewie,

2 miejsce  Aleksandra Piskorz – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej Wronowy,

3 miejsce  Oliwia Grządzielska – Szkoła Podstawowa Padniewo,

II grupa wiekowa – gimnazja

1 miejsce Roksana Owsińska – Gimnazjum w Bielicach,

2 miejsce Julia Walkiewicz – Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie,

3 miejsce  Marcin Janus – Gimnazjum im. Roberta Schumana w Dąbrowie,

III  grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne

1 miejsce Miłosz Lachawiec – Zespół Szkół w Mogilnie,

2 miejsce Kamil Brejecki – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,

 3 miejsce Justyna Graniczna – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu,

 

Po części pisemnej mł. kpt. Mariusz Dybicz – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie omówił  najważniejsze zagadnienia  kampanii  „STOP pożarom traw” 2017.

Nagrody uczestnikom turnieju  wręczył Krzysztof Szarzyński – Wicestarosta Mogileński,  mł. bryg. Radosław Gałczyński  – Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie oraz Wiesław Gałązka – członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie.

Zdjęcia: p. Edyta Owsińska (Starostwo Powiatowe w Mogilnie) i p. Milena Bernaciak

Tekst: p. Edyta Owsińska