Szkolenie dla strażaków ochotników włączonych do KSRG

W sobotę 18 listopada 2017r., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie gościła strażaków ochotników z terenu powiatu mogileńskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na szkoleniu z działań poszukiwawczo – ratowniczych na poziomie podstawowym oraz na warsztatach z ratownictwa technicznego (które odbyły się na terenie jednej z firm w Padniewku).

Zajęcia przeprowadzili funkcjonariusze KP PSP w Mogilnie.

Szkolenie z działań poszukiwawczo – ratowniczych miało na celu wskazanie sposobów dotarcia do osób uwięzionych w przypadku katastrof budowlanych, rodzaje podpór, sposoby przebić przez ściany, stropy budynków. Na warsztatach praktycznych przypomniano techniki ratownictwa. Omówione zostały m.in metody uwalniania osób poszkodowanych z pojazdu i stabilizacje aut biorących udział w zdarzeniach. Strażacy przy pomocy narzędzi hydraulicznych doskonalili swoje umiejętości techniczne na wrakach samochodów. Na jednym ze stanowisk przypomniano udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W szkoleniu brało udział 22 strażaków ochotników.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Archiwum