Menu Zamknij

Spotkanie wigilijne w KP PSP Mogilno

12 grudnia 2017r w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odbyło się wigilijne spotkanie opłatkowe. W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście w osobach: mł. bryg. Jacek Kaczmarek – Zastępca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, Krzysztof Szarzyński – V-ce Starosta Mogileński, ks. Mariusz Stasiak – kapelan strażaków Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko – pomorskiego,  ks. Tomasz Walterbach – kapelan Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Mogileńskiego.

Po złożeniu meldunku Z-cy Komendanta Wojewódzkiego przez dowódcę uroczystości – st. kpt. Łukasza Rogalskiego, głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie – mł. bryg. Radosław Gałczyński, który powitał przybyłych gości.

Kolejnym punktem spotkania było uroczyste ślubowanie nowych strażaków. Rotę ślubowania złożyli str. Remigiusz Górzyński i str. Paweł Cierpisz. Następnie akt mianowania do służby stałej w KP PSP Mogilno przyjął st. str. Marcin Buliński, który zakończył służbę przygotowawczą.

Komendant podsumował najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia w mijającym 2017 r. Podziękował strażakom za zaangażowanie w przeprowadzonych akcjach, a także w pracach na rzecz tutejszej jednostki. Następnie Komendant złożył wszystkim zgromadzonym i ich rodzinom życzenia Bożonarodzeniowe.

W dalszej części spotkania zaproszeni goście złożyli życzenia świąteczne dla wszystkich strażaków Powiatu Mogileńskiego. Głos zabrali: mł. bryg. Jacek Kaczmarek – Z-ca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego, Tomasz Barczak – Starosta Mogileński, ks. Mariusz Stasiak i ks. Tomasz Walterbach – kapelani strażaków.

Po przemówieniach zaproszonych gości przystąpiono do dzielenia się opłatkiem i składania świątecznych życzeń.

gallery wordpress plugin

Zdjęcia: JRG Mogilno