Przekazanie obowiązków zastępcy dowódcy JRG w Mogilnie

W dniu 31 stycznia 2018r służbę w Państwowej Straży Pożarnej zakończył zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej PSP w Mogilnie asp. sztab. Piotr Górny.

Podczas uroczystej zmiany służby odbyło się symboliczne przekazanie obowiązków. Na stanowisko zastępcy dowódcy JRG w Mogilnie z dniem 01.02.2018r został mianowany st. kpt. mgr inż. Łukasz Szulc.

Jednocześnie odbyło się mianowanie kpt. Karola Jagodzińskiego na stanowisko dowódcy zmiany.

Asp. sztab. Piotr Górny służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 5 listopada 1988r w Zawodowej Straży Pożarnej w Mogilnie na stanowisku przodownika roty. Z dniem 1 lipca 1992r został mianowany na stanowisko starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie, a następnie od 1 lipca 1995r pełnił służbę na stanowisku dowódcy zastępu. Od 1 stycznia 2008r na stanowisku dowódcy zmiany, a następnie od 1 października 2009r na stanowisku dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

W uroczystej zmianie służby udział wzięli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie mł. bryg. mgr inż. Radosław Gałczyński, Zastępca Komendanta PSP w Mogilnie kpt. mgr inż. Mariusz Dybicz, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni KP PSP w Mogilnie.

gallery wordpress plugin

Zdjęcia: KP PSP Mogilno

Archiwum