Egzamin kończący Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

2 marca 2018r na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odbył się egzamin teoretyczno – praktyczny kończący Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Druhowie ochotnicy przygotowywali się do egzaminu w okresie od 03 listopada 2017 r. do 02 marca  2018 r. pod okiem funkcjonariuszy KP PSP w Mogilnie. Przeprowadzono zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne (w tym m.in. testy w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu). Zajęcia prowadzone były według programu nauczania Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników OSP z dnia 17 listopada 2015r.

W szkoleniu udział wzięły 23 osoby, z czego do egzaminu końcowego dopuszczono 17 osób.

Egzamin przeprowadziła Komisja egzaminacyjna, powołana przez  Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego  Państwowej Straży Pożarnej.

Po sprawdzeniu wyników testu wiedzy oraz umiejętności praktycznych, Komisja egzaminacyjna stwierdziła, że egzamin zdało 17 słuchaczy z wynikiem pozytywnym.

 

gallery wordpress plugin

Zdjęcia: JRG Mogilno

 

Archiwum