Menu Zamknij

Pożar składowiska odpadów niebezpiecznych we Wszedniu (gm. Mogilno)

28 maja 2018r (poniedziałek) ok. godz. 20:45 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze składowiska odpadów niebezpiecznych w miejscowości Wszedzień (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz kolejne zastępy z terenu powiatu mogileńskiego. Następnie poprzez WSKR w Toruniu zastępy spoza powiatu i województwa. Łącznie do działań zadysponowano 25 zastępów PSP i 23 zastępy OSP.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano składowisko odpadów niebezpiecznych częściowo objęte ogniem. Po wjeździe na plac zastano palącą się część hałdy materiałów niebezpiecznych, na powierzchni około 800 m2, zgromadzonych na paletach, w beczkach 200 litrowych, mauzerach 1000 litrowych oraz mniejszych opakowaniach. Szacowana ilość odpadów to około 1000 ton. Przez cały czas trwania akcji występowało silne zadymienie oraz promieniowanie cieplne. Zagrożone pożarem były sąsiadujące budynki znajdujące się na posesji, w których również składowane były materiały niebezpieczne.

Teren działań podzielono na odcinki bojowe.

Miejsce akcji zabezpieczono. W pierwszej fazie działań zastępy podały trzy prądy gaśnicze wody oraz piany w obronie na sąsiedni budynek w którym znajdowała się bardzo duża ilość zgromadzonych substancji niebezpiecznych. Z uwagi na przewidywany duży wydatek wodny Kierujący Działaniami Ratowniczymi (KDR) polecił zbudowanie punktu czerpania wody z pobliskiego jeziora. Dostarczanie wody odbywało się w systemie mieszanym (dowożenie oraz przepompowywanie).

Po dojeździe kolejnych jednostek wprowadzono kolejne prądy wody oraz piany. Kolejne jednostki były dysponowane według potrzeb na poszczególne odcinki bojowe. Na polecenie KDR Straż Miejska z megafonów samochodowych prowadziła informowanie mieszkańców i osób postronnych przed ryzykiem zatrucia toksycznymi produktami spalania.

W trakcie działań ustalono, iż woda po pożarowa oraz substancje składowane w beczkach wyciekają do rowów melioracyjnych i migrują w kierunku jeziora Wiecanowskiego.  W celu ograniczenia skażenia zbudowano zastawki ziemne oraz zapory sorpcyjne ze słomy, które miały za zadanie ograniczenie przedostawania się nieznanej substancji do wód jeziora. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przystąpił do pobrania próbek gleby i wody w celu określenia wielkości skażenia środowiska. W trakcie działań prowadzono również monitoring jakości powietrza. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do rozdrobnienia stopionych opakowań po palących się substancjach. W tym celu wykorzystano ciężki sprzęt. Po zakończeniu tych działań pozostawiono trzy jednostki Straży Pożarnej w celu dozorowania pogorzeliska. W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami powietrza, podjęto decyzję o dalszym dozorowaniu pogorzeliska przez zastęp Straży Pożarnej przez kolejną dobę.

W celu wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych powołano sztab Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na miejsce przybyli również przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Z budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Wszedzień (najbliżej miejsca pożaru) ewakuowano 33 osoby, który udały się do rodzin ze względu na duże zadymienie oraz eksplozje palących się pojemników, beczek oraz spadające odłamki opakowań po wybuchach palących się substancji.

Na miejsce pożaru przybyli także: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Komendant Wojewódzki nadbryg. Janusz Halak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Jacek Kaczmarek, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Sławomir Herbowski, Starosta Mogileński Tomasz Barczak, Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, Policja, Straż Miejska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski ponownie przybył do Wszednia jeszcze dwukrotnie (31 maja i 1 czerwca).

gallery wordpress plugin

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (portal cmg24.pl)