Menu Zamknij

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – etap powiatowy

5 kwietnia 2019 r. (piątek) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie oraz KP PSP w Mogilnie. Do rywalizacji przystąpiło 26 uczestników wyłonionych w eliminacjach gminnych.

W pierwszym etapie uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 30 pytań. Drugi etap to pytania ustne. Do tego etapu zakwalifikowały się pierwsze trzy osoby, które najlepiej odpowiedziały na pytania testowe.

Uczniów oceniała komisja w składzie:
st. kpt. Łukasz Szulc – Przewodniczący Komisji,
st. kpt. Patryk Kaczmarek – Sekretarz,
Edyta Owsińska – członek,

Powiat Mogileński na etapie wojewódzkim, który odbędzie się 26 kwietnia w Bobrownikach reprezentować będą: Michał Piskorz – Szkoła Podstawowa Wronowy, Karolina Osińska – Gimnazjum w Dąbrowie, Artur Kapłoniak – Zespół Szkół w Bielicach.

Po zakończonej rywalizacji nastąpiło wręczenie nagród ufundowanych przez Starostę Mogileńskiego oraz Komendę Powiatową PSP w Mogilnie. Nagrody uczestnikom Turnieju wręczyli Tomasz Barczak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, Radosław Gałczyński – Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie, oraz członkowie komisji.


Zdjęcia i tekst: p. Edyta Owsińska (Starostwo Powiatowe w Mogilnie)