Menu Zamknij

Przekazanie i poświęcenie nowego samochodu dla KP PSP Mogilno połączone ze ślubowaniem nowo przyjętego strażaka

4 września 2019 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu połączone ze ślubowaniem nowo przyjętego strażaka oraz mianowaniem strażaka do służby stałej.

Przekazany samochód to ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego na podwoziu MAN i zbiornikiem wody o pojemności 5000 dm3 i autopompą o wydajności 4000 l/min. Został zakupiony z funduszy europejskich Infrastruktura i Środowisko z programu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”. Cena jednostkowa przedmiotu umowy wynosi 1.185.720,00 zł.

Podczas uroczystego apelu odznaczono również zasłużonych strażaków oraz nastąpiło ślubowanie nowo przyjętego strażaka, a także mianowanie do służby stałej strażaka, który ukończył 3 – letni okres stażu.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko – Pomorski, nadbryg. Janusz Halak – Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu, mł. bryg. Jacek Kaczmarek – Zastępca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu, Bartosz Nowacki – Starosta Mogileński, Dariusz Ciesielczyk – Wójt Gminy Jeziora Wielkie, Tomasz Barczak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Tekst: Edyta Owsińska (Starostwo Powiatowe w Mogilnie)

gallery wordpress plugin

Zdjęcia: Agnieszka Sobiesiak (cmg24.pl), JRG Mogilno