Menu Zamknij

Wojewódzkie ćwiczenia obronne „WISŁA 19”

2 października 2019 r. (środa) odbyły się wojewódzkie ćwiczenia obronne pod kryptonimem „WISŁA 19” dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu mogileńskiego, żnińskiego i inowrocławskiego oraz podmiotów współpracujących z KSRG sprawdzające między innymi założenia Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej powstałej w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu w Palędziu Dolnym.

Scenariusz ćwiczeń zakładał:

Podczas silnych porywów wiatru upadające drzewo uszkadza instalację technologiczną przy gazociągu DN-300 w pobliżu miejscowości Huta Palędzka. W wyniku niekontrolowanego wypływu w ciągu 15 minut do atmosfery przedostaje się około 4 ton gazu ziemnego. Następuje eksplozja. Gaz pali się słupem ognia o wysokości 10-15m z temperaturą spalania ponad 1900st. C. Wskutek promieniowania cieplnego dochodzi do zapalenia się sąsiedniego lasu. Pożar lasu szybko się rozprzestrzenia na większy obszar obejmując jeden z oddziałów.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie otrzymuje pierwsze telefoniczne zgłoszenie od mieszkańców wsi Huta Palędzka.

Po potwierdzeniu zdarzenia przez przedstawicieli KPMG Mogilno Dyspozytor zakładu przystępuje do zmniejszenia ciśnienia w uszkodzonym rurociągu do wartości 5-5,5MPa (ilość wydostającego się gazu spada do wartości 500-600m3/min). Po upływie ok. 30min ciśnienie w uszkodzonym rurociągu spada do zera.

Przybyłe na miejsce zastępy PSP i OSP przystępują do ewakuacji osób poszkodowanych, oraz udzielenia im pomocy poza strefą niebezpieczną. Dowódca działań podczas rozpoznania potwierdza konieczność udzielenia pomocy 3 pracownikom KPMG, którzy zostali poparzeni.

Ruch na drogach dojazdowych do KPMG zostaje zablokowany dla osób postronnych (ruchem kieruje policja i straż miejska). Trwa informowanie mieszkańców wsi Huta Palędzka o zaistniałej sytuacji. Również zostaje powiadomiony personel medyczny Szpitala Powiatowego w Mogilnie (może wystąpić konieczność udzielenia pomocy wielu osobom).

Zastępy prowadzą działania gaśnicze w obronie instalacji technologicznej oraz w natarciu na pożar lasu (podano 4 prądy gaśnicze wody w obronie instalacji technologicznej zakładu i 3 prądy wody w natarciu i obronie na palący się las). W trakcie działań występuje konieczność udzielenia pierwszej pomocy 2 strażakom.

Teren działań podzielono na następujące odcinki bojowe: punkt przyjęcia sił i środków, 2 punkty czerpania wody, oraz odcinek na którym będą prowadzone działania gaśnicze na obszarach leśnych i obrona kawerny. Zapewniono zaopatrzenie wodne i utrzymywano podawanie wody przez 30minut.

W ćwiczeniach wzięło udział 15 zastępów straży pożarnych oraz samochód dowodzenia i łączności z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej reprezentował jego zastępca mł. bryg. Jacek Kaczmarek.

W ćwiczeniach udział wzięli także: Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Starosta mogileński, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Policja, Pogotowie Ratunkowe, przedstawiciele Wojska, przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska, Nadleśnictwo Gołąbki, pracownicy KPMG w Palędziu Dolnym.

gallery wordpress plugin

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Mogilnie, JRG Mogilno, OSP Strzelno, OSP Gębice.