Menu Zamknij

Pomoc mogileńskich strażaków w walce z koronawirusem

24 marca 2020 r. w odpowiedzi na prośbę Starosty Mogileńskiego Bartosza Nowackiego zarządzającego Powiatowym Sztabem Zarządzania Kryzysowego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie zdecydował o użyczeniu namiotu szkieletowego znajdującego się na wyposażeniu KP PSP w Mogilnie.

Tego samego dnia funkcjonariusze PSP w Mogilnie rozstawili namiot na terenie mogileńskiego szpitala. Ma on pełnić funkcję „polowej izby przyjęć” – odbywać się w nim będzie wstępny wywiad z pacjentami przyjmowanymi do szpitala. Takie działanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów a także personelu szpitala w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa.

Namiot został rozstawiony w bliskiej odległości od miejsca stacjonowania karetek pogotowia.

Zdjęcia: JRG Mogilno