Menu Zamknij

Działania KP PSP w Mogilnie w związku z koronawirusem

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w KP PSP Mogilno podejmowane są następujące czynności:

– Dla funkcjonariuszy KP PSP w Mogilnie zostało przeprowadzone szkolenie dotyczące sposobu zabezpieczenia podczas kontaktu z osobami potencjalnie zakażonymi,

– Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie oraz jego zastępca w zależności potrzeb cyklicznie biorą udział w wideokonferencjach z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w Mogilnie oraz z Komendą Wojewódzką PSP w Toruniu,

– Korespondencja oraz przesyłki trafiające do KP PSP w Mogilnie są objęte 48h kwarantanną,

– Wytypowane jednostki KRSG z terenu powiatu zostały poinformowane i przeszkolone w zakresie działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem COVID-19,

– Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mogilnie użyczył tut. komendzie opryskiwacz spalinowy STIHL do dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni,

– Wydano szereg poleceń dotyczących ograniczeń w poruszaniu się po terenie KP PSP w Mogilnie, jak i nakazano wykorzystywanie telefonów w celu uzyskania stosownych informacji w sprawach bieżącego funkcjonowania,

– Opracowano procedurę postępowania w przypadku powstania zagrożenia skażeniem KP PSP w Mogilnie i jej wyłączenia do czasu otrzymania wyników badań lub przeprowadzenia dezynfekcji,

– Na terenie komendy wprowadzono obowiązek dezynfekcji oraz zapewniono możliwość korzystania ze środków do dezynfekcji,

– Wdrożono procedurę dezynfekcji elementów samochodów, które są narażone na bezpośredni kontakt przez obsługę pojazdu, jak i osoby postronne,

– Funkcjonariusze pełniący służbę w danym dniu na bieżąco są informowani o miejscach kwarantanny na terenie chronionego powiatu,

– Wdrożono cykl szkoleń z zakresu stosowania bieżących procedur, jak i posługiwania się wyposażeniem ochrony osobistej.

Zakupione z funduszu KP PSP Mogilno, bądź przekazane z KW PSP w Toruniu zostały następujące środki ochrony indywidualnej:

– maseczki jednorazowe FFP2

– okulary ochronne typu gogle

– rękawice jednorazowe

– płyn do dezynfekcji rąk

– płyn do dezynfekcji powierzchni

– ubrania ochronne jednorazowe

– mata do dezynfekcji obuwia