Menu Zamknij

125-lecie OSP Gębice

26 września 2020 r. w Gębicach odbyły się uroczystości związane z obchodami 125 – lecia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.  Druhowie i zaproszeni goście zebrali się godzinie 13.30  przy Domu Strażaka w Gębicach, skąd przy akompaniamencie Mogileńskiej Orkiestry Dętej przemaszerowali do kościoła pw. Św. Mateusza, gdzie odbyła się msza w intencji strażaków. Po mszy wszyscy zebrani wrócili pod Dom Strażaka, gdzie odbyły się uroczystości jubileuszowe. 

W uroczystości uczestniczyli m.in. Pan Dariusz Kurzawa – Poseł na Sejm RP, Pani Elżbieta Piniewska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego,  Pan Robert Musidłowski  – Przewodniczący Rady Powiatu Mogileńskiego, Pan Bartosz Nowacki  – Starosta Mogileński,  Pan Paweł Molenda – Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie,  Pan Leszek Duszyński – Burmistrz Mogilna,  bryg. Jacek Kaczmarek  – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Radosław Gałczyński – Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie,  dh Janusz Gerke  – Wiceprezes  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, dh Tomasz Barczak – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa Kujawsko – Pomorskiego będący również  Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie.

Główne uroczystości  rozpoczęły się przeglądem i powitaniem  pododdziałów. Dowódca uroczystości dh Arkadiusz Kapłoniak złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości 125 – lecia jednostki OSP w Gębicach dh Januszowi Gerke – Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było wciągnięcie flagi na maszt. W skład pocztu flagowego weszli: dh Łukasz Barszcz – dowódca pocztu, dh Radosław Kurdys – flagowy, dh Kamil Baranowski – asystujący.

Warto tutaj wspomnieć również o poczcie sztandarowym Jednostki OSP Gębice w którego skład weszli: dh Radosław Olejniczak – dowódca, dh Marek Żelazny – sztandarowy, dh Mateusz Rezulak – asystujący.

W trakcie uroczystości głos zabrał dh Grzegorz Kapłoniak – Prezes OSP w Gębicach, który powitał wszystkich gości oraz przedstawił krótką historię jednostki.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń dla wyróżniających się członków OSP Gębice oraz osób wspierających działania jednostki OSP w Gębicach. Odczytano również postanowienie o nadaniu odznaczeń państwowych, jednak odznaczenia te zostaną wręczone na innej uroczystości przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza. 

Odznaczenia wręczali dh Janusz Gerke  – Wiceprezes  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, bryg. Jacek Kaczmarek  – Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP,  bryg. Radosław Gałczyński – Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie, dh Tomasz Barczak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie. 

W imieniu wszystkich odznaczonych oraz tych, którym odznaczenia zostały przyznane, a wręczone zostaną w terminie późniejszym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego podziękowała dh Edyta Owsińska.

Jubileusz jednostki to zawsze czas podsumowań, ale również moment docenienia ludzi dzięki którym Jednostka OSP Gębice może funkcjonować i rozwijać się. Prezes, Zarząd oraz członkowie Jednostki OSP Gębice podziękowali za życzliwość okazaną  jednostce, pomoc i  wsparcie na które mogą liczyć, a które pozwala im realizować cele jakie sobie wyznaczają i działać zgodnie z przyświecającą im dewizą  „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Druhowie pragnęli przede wszystkim podziękować samorządowcom, sponsorom oraz osobom codziennie wspierającym  ich działania. Obecni na uroczystości odebrali podziękowania z rąk Prezesa Grzegorza Kapłoniaka i Wiceprezesa Marcina Barczaka, natomiast osobom nieobecnym zostaną one dostarczone.

gallery wordpress plugin

Zdjęcia: p. Paweł Krzyżan (cmg24.pl), OSP Gębice

Tekst: dh Edyta Owsińska