Menu Zamknij

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

na potrzeby popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej na stronie internetowej Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Mogilnie, ul. 900-Lecia 3.

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod_mogilno@kujawy.psp.gov.pl

3. Pani(a) dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w związku z realizacją celu jakim jest popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z art.1 pkt. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.

4.  Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcom.

5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji   międzynarodowej.

6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia celu przetwarzania wizerunku.

7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.