Pożar budynku gospodarczo – magazynowego w Goryszewie (gm. Mogilno)

19 września 2016r około godziny 11.05 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczo – magazynowego w miejscowości Goryszewo (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny PSK skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastępy OSP: GBA 1,5/30 z OSP Wylatowo, GBA 2,5/12 z OSP Kwieciszewo, GBA 2,5/16 z OSP Padniewo, GBA 4/16 z OSP Ostrowo, GCBA 5/35 z OSP Strzelno, GCBA 5/24 i GCBA 5/32 z OSP Gębice.

Po dojeździe do miejsca pożaru stwierdzono, że pali się część budynku gospodarczo-magazynowego. Budynek stanowił kompleks trzech budynków połączonych ze sobą. W niewielkiej odległości od miejsca pożaru znajdował się mężczyzna z widocznymi poparzeniami ciała (nogi i dłoni).

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu prądów wody i piany w obronie i natarciu na miejsce pożaru (roty pracowały w sprzęcie OUO). Równolegle z działaniami gaśniczymi udzielono pomocy medycznej poszkodowanemu mężczyźnie. Ze względu na duże zapotrzebowanie na wodę podjęto decyzję o zbudowaniu punktu czerpania wody z pobliskiego stawu. Łącznie podczas działań podano 5 prądów wody oraz 2 prądy piany gaśniczej ciężkiej.

Na miejsce zdarzenia przybyli: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne

Działania zastępów trwały ok. 2,5h.

01-1

05-1

07-1

06-1

wp_20160919_12_23_22_pro

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana oraz JRG Mogilno

3 pożary stogów

18 września 2016r około godz. 22:05 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze stogu słomy prasowanej w Kunowie (gm. Mogilno). Po około 15 minutach wpłynęło zgłoszenie o pożarze stogu słomy w Krzyżannnie (gm. Mogilno). Około godziny 23.05 do PSK w Mogilnie wpłynęło kolejne zgłoszenie o pożarze słomy – tym razem w miejscowości Bronisław (gm. Strzelno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastępy GCBA 5/32 z OSP Gębice (KSRG), GBA 2,5/12 z OSP Kwieciszewo, oraz  GBA 2,5/16 i GCBA 5/35 z OSP Strzelno (KSRG).

Po dojeździe do miejsca pożaru stwierdzono, że palą się stogi słomy prasowanej. Odpowiednio w Kunowie ok. 50 balotów, w Krzyżannie ok. 300szt. a w Bronisławiu ok. 600szt. Wszystkie stogi w całości objęte były ogniem.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu prądów gaśniczych wody na palący się stóg, rozciągnięciu pozostałości bosakiem oraz dogaszeniu ich.

Na miejsce zdarzenia przybył patrol Policji.

Działania zastępów trwały ok. 7h.

img_0002

img_0004

img_0001

img_0018

01-2

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (cmg24.pl) oraz JRG Mogilno

Zawody sportowo – pożarnicze gm. Mogilno

W dniu 17 września 2016r na boisku sportowym Zespołu Szkół w Bielicach odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z gminy Mogilno. W zmaganiach udział wzięło łącznie 11 drużyn (w tym 2 kobiece).

Rywalizacja odbywała się w trzech grupach: grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze, grupa „C” – kobiece drużyny pożarnicze oraz MDP – młodzieżowe drużyny pożarnicze (zawody pozaregulaminowe). Zawody w grupie „A” i „C” rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami, natomiast młodzieżowe drużyny pożarnicze rywalizowały w ćwiczeniach bojowych.

Do udziału w zawodach zgłoszono:

Grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze: OSP Kwieciszewo, OSP Zbytowo, OSP Wylatowo, OSP Padniewo, OSP Goryszewo, OSP Bielice, OSP Niestronno I, OSP Niestronno II, OSP Gębice.

Grupa „C” – kobiece drużyny pożarnicze: OSP Padniewo, OSP Gębice.

MDP – młodzieżowe drużyny pożarnicze: MDP Niestronno I, MDP Niestronno II, MDP Gębice, MDP Wylatowo.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr inż. Radosław Gałczyński wyznaczył na sędziego głównego zawodów, a zarazem przewodniczącego komisji st. kpt. Patryka Kaczmarka. W skład komisji sędziowskiej weszli pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie: mł. asp. Michał Drobyszewski – sekretarz, st. asp. Marek Lange, asp. Mariusz Politowski, st. asp. Paweł Obiała, st. asp. Krzysztof Meller, mł. asp. Robert Lange, asp. Robert Domachowski, ogn. Adam Kopinski i mł. ogn. Dariusz Jędro.

Ostateczna klasyfikacja zawodów przedstawiała się następująco:

Męskie drużyny pożarnicze:

I miejsce – OSP Gębice (106pkt)

II miejsce – OSP Padniewo (109,65pkt)

III miejsce – OSP Kwieciszewo (112,10pkt)

IV miejsce – OSP Goryszewo (120,42pkt)

V miejsce – OSP Niestronno II (120,77pkt)

VI miejsce – OSP Zbytowo (122,06pkt)

VII miejsce – OSP Niestronno I (123,35pkt)

VIII miejsce – OSP Wylatowo (129,02pkt)

IX miejsce – OSP Bielice (133,17pkt)

Kobiece drużyny pożarnicze:

I miejsce – OSP Gębice (137,71pkt)

II miejsce – OSP Padniewo (143,10pkt)

Młodzieżowe drużyny pożarnicze (zawody pozaregulaminowe):

I miejsce – MDP Gębice (108pkt)

II miejsce – MDP Niestronno I (109pkt)

III miejsce – MDP Niestronno II (134pkt)

IV miejsce – MDP Wylatowo (140,04pkt)

gallery wordpress plugin

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (cmg24.pl)

Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017.

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2015 odnotowano 11.830 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 182 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 596 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20016].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3878 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2229 osób poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20016].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną NIE DLA CZADU prowadzoną od kilku lat przez Państwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Źródło: Krajowa Izba Kominiarzy

Pożar pustostanu w Procyniu (gm. Mogilno)

9 września 2016r około godz. 16:10 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o dymie wydobywającym się z pustostanu – budynku po byłym dworcu PKP w Procyniu (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastęp GCBA 5/32 z OSP Gębice, które kilka minut wcześniej brały udział w innym zdarzeniu również w Procyniu (pożar trawy).

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano wydobywający się dym z okna opuszczonego budynku PKP na pierwszym piętrze.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępu polegały na wprowadzeniu linii szybkiego natarcia klatką schodową na pierwsze piętro i podaniu jednego prądu gaśniczego wody w natarciu na palący się strop. Równocześnie z działaniami gaśniczymi prowadzono oddymianie pomieszczeń za pomocą wentylatora. Ratownicy pracowali w sprzęcie ODO. W dalszej części działań sprawdzono kamerą termowizyjną wszystkie pomieszczenia na okoliczność występowaniu ukrytych ognisk pożaru.

Działania zastępów trwały około 1,5h.

Na miejsce przybył także patrol Policji.

img_2028

img_2031

img_2032

Zdjęcia: JRG Mogilno

Przekazanie maskotek dla KP PSP w Mogilnie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie zorganizowała akcję zbierania pluszowych maskotek. Rozpoczęła się ona 10 sierpnia i potrwa do 10 października. Odzew społeczności był natychmiastowy. W niecały miesiąc ochotnikom udało się zebrać ponad 100 maskotek. Druhowie postanowili podzielić się pluszakami z KP PSP w Mogilnie. Maskotki zostały wręczone na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie oraz Zastępcy Komendanta podczas XVII sesji Rady Gminy w Dąbrowie w dniu 1 września 2016r.

Jednostkę OSP Dąbrowa reprezentowali dh Dominik Brzeziński (prezes) oraz dh Damian Mikulski i dh Patrycja Zemke.

Maskotki będą wręczane małym uczestnikom zdarzeń aby łatwiej radziły sobie ze stresem.

Dziękujemy jednostce OSP Dąbrowa za miły gest.

IMG_2004

IMG_2002

Zdjęcia: OSP Dąbrowa

Nowy zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie

Z dniem 29 sierpnia 2016r. Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Janusz Halak powierzył obowiązki zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie mł. kpt. Mariuszowi Dybiczowi. Nowy zastępca Komendanta dotychczas był Dowódcą Zmiany II w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Wręczenie aktu powołania, odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu w obecności Zastępcy Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. kpt. Jacka Kaczmarka oraz Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie mł. bryg. Radosława Gałczyńskiego.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

IMG_1980

IMG_1981

IMG_1979

Informacja i zdjęcia: KW PSP w Toruniu

Bezpośredni link:

http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php?readmore=856

Wypadek samochodu osobowego w Kwieciszewie (gm. Mogilno)

27 sierpnia 2016r około godz. 10:30 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie wypadku samochodu osobowego w Kwieciszewie (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastęp GBA 2,5/12 z OSP Kwieciszewo.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano  samochód osobowy BMW, który po uderzeniu w drzewo znajdował się na jednym pasie ruchu, wewnątrz pojazdu znajdował się zakleszczony kierowca, przytomny z licznymi złamaniami kończyny dolnej oraz górnej lewej, żeber oraz ogólnymi uszkodzeniami ciała. Pojazdem podróżowała jedna osoba.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na wykonaniu dostępu do osoby poszkodowanej przy pomocy narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osoby z pojazdu, usunięciu pozostałości powypadkowych z jezdni oraz kierowaniu ruchem. Poszkodowany został przetransportowany karetką Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Na miejsce przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały blisko 3h.

06 (1)

07 (1)

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (cmg24.pl)

Uroczyste ślubowanie nowo przyjętego strażaka

24 sierpnia 2016 roku w naszej jednostce odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętego strażaka Jarosława Meller.

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie mł. bryg. Radosław Gałczyński a uroczystość prowadził Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej st. asp. Piotr Górny w obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy.

Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym każdego strażaka. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

 Ślubowanie tradycyjnie zwieńczone zostało rotą:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, 
świadom podejmowanych obowiązków strażaka, 

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia 
ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. 
Wykonując powierzone mi zadania, 

ŚLUBUJĘ

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej 
oraz wykonywać polecenia przełożonych.

ŚLUBUJĘ

strzec tajemnic związanych ze służbą, 
a także honoru, godności i dobrego imienia służby 
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Na zakończenie uroczystości odbyło się także oficjalne mianowanie do służby stałej st. str. Marka Żelaznego, który w miesiącu sierpniu ukończył 3-letni okres służby przygotowawczej w naszej jednostce.

FullSizeRender (1)

FullSizeRenderZdjęcia: JRG Mogilno

Pożar stogu w Procyniu (gm. Mogilno)

23 sierpnia 2016r około godz. 18:40 dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze stogu słomy prasowanej w Procyniu (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastęp GBA 2,5/16 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastępy GCBA 5/24 i GCBA 5/32 z OSP Gębice (KSRG).

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano stóg słomy cały objęty ogniem stojący na polu.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na rozgarnianiu stogu przy pomocy wideł i bosaków oraz jego sukcesywnym dogaszaniu.

Na miejsce pożaru przybyła również Policja.

Działania zastępów trwały około 4h.

IMG_1963

IMG_1962

Zdjęcia: JRG Mogilno

Archiwum