Menu Zamknij

OSP Ciencisko

Wersja do wydruku

Zarządu:
Lipiński Andrzej	-	Prezes
Banaszkiewicz Waldemar	-	Naczelnik
Kopinski Arkadiusz	-	Zastępca Naczelnika
Sochacki Maciej		-	Sekretarz
Sołtan Wojciech		-	Skarbnik
Bandoch Paweł		-	Gospodarz
Pankowski Zygmunt	-	Kronikarz

Komisja Rewizyjna:
Sochacki Jarosław	-	Przewodniczący
Nowakowska Wanda	-	Sekretarz
Wyrębski Rafał		-	Członek

Delegaci na zjazd oddziału gminnego ZOSP RP:
Banaszkiewicz Waldemar		Bandoch Paweł
Kopinski Grzegorz		Lewandowski Leon
Lipiński Andrzej		Sarnowski Edmund
Sochacki Jarosław		Sołtan Wojciech
Wozniak Henryk

Przedstawiciele do zarządu oddziału gminnego ZOSP RP:
Banaszkiewicz Waldemar
Kopinski Grzegorz
Lipiński Andrzej
Edyta Owsińska/20.10.2011
Aktualny skład zarządu:
Prezes – Pankowska Agata
Wiceprezes Naczelnik – Waldemar Banaszkiewicz
Z-ca Naczelnika – Mirosław Lewandowski
Sekretarz – Maciej Sochacki
Skarbnik – Wojciech Sołtan
Gospodarz – Paweł Pankowski
Kronikarz – Anna Bicka