Menu Zamknij

OSP Padniewo

Zarząd:			 			
Piotr Zieliński			-	Prezes			
Marcin Zacharenko		-	Wiceprezes		
Mariusz Kucharski		-	Wiceprezes-Naczelnik	
Przemysław Proch		-	Zastępca naczelnika		
Mirosław Polanowski		-	Skarbnik
Żaneta Proch			-	Sekretarz
Marcin Olejnik			-	Członek

Komisja Rewizyjna:
Bogusław Proch		-	Przewodniczący 
Natalia  Zawodniak	-	Sekretarz
Grzegorz Mielcarek	-	Członek

Delegaci:					Przedstawiciele:
Marcin Zacharenko				Piotr  Zieliński
Ryszard  Proch					Mariusz  Kucharski
Marcin Olejnik					Żaneta Proch
Mirosław Polanowski
Natalia Zawodniak
Edyta Owsińska/20.10.2011

Aktualny skład zarządu OSP Padniewo:

Marcin Zacharenko – Prezes

Marcin Olejnik – Wiceprezes

Przemysław Proch – Naczelnik

Wojciech Zawodniak – Z-ca Naczelnika

Żaneta Proch – Sekretarz

Łukasz Gapiński – Skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

Wioleta Zielińska – Przewodniczący

Karolina Marczewska – Sekretarz

Szymon Szajda – Członek

Przedstawiciele na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Przemysław Proch

Piotr Zieliński

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Żaneta Proch

Marcin Zacharenko