Monthly Archives: Maj 2018

Zderzenie 2 samochodów osobowych na skrzyżowaniu ul. Niezłomnych z Drogą Solidarności

19 maja 2018r (sobota) ok. godz. 16:35 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o zderzeniu 2 samochodów osobowych na skrzyżowaniu ul. Niezłomnych z Drogą Solidarności (obwodnica Mogilna).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe po wcześniejszym zderzeniu, które znajdowały się poza drogą w przydrożnym rowie. Samochodem VW Golf podróżowały dwie osoby, które zabrane zostały przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala. Samochodem VW Passat podróżowały dwie osoby (jedna osoba zabrana do szpitala w Inowrocławiu, natomiast druga po zbadaniu pozostała na miejscu zdarzenia). Wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu znajdowały się poza pojazdami w momencie przybycia zastępów JOP.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na udzieleniu pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, odłączeniu instalacji elektrycznych w pojazdach, odłączeniu LPG w samochodzie VW Passat, sprawdzeniu szczelności układów paliwowych oraz pomocy w kierowaniu ruchem drogowym.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały ok. 45min.

Zdjęcia: JRG Mogilno

NABÓR DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOGILNIE AKTUALIZACJA

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zostaje skierowany kandydat z numerem identyfikacyjnym 3

Ponadto informujemy kandydatów, którzy nie przeszli pozytywnie postępowania rekrutacyjnego, iż istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Termin odbioru dokumentów zgodnie z ogłoszeniem o naborze jest ustalony  do dnia 4 czerwca 2018 r. Dokumenty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

W dniu 17 maja 2017 r. o godzinie 12.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikował się kandydat z numerem ewidencyjnym:

3

W dniu 16 maja 2018 r. o godzinie 8.00 na basenie w Mogilnie przy ulicy Józefa Trzcińskiego 2, 88-300 Mogilno odbędzie się sprawdzian z pływania, następnie w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie ul. 900 Lecia 3 88-300 Mogilno zostanie przeprowadzony sprawdzian lęku wysokości (akrofobia).

Do etapu postępowania kwalifikacyjnego  zakwalifikował się kandydat z numerem identyfikacyjnym:

3

Dodatkowe informacje:

Podczas sprawdzianu z pływania obowiązuje strój kąpielowy a podczas sprawdzianu lęku wysokości strój sportowy.
Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

W dniu 15 maja 2018 r. o godzinie 9.00 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Toruniu ul. Legionów 70/76   zostaną przeprowadzone  Testy sprawności fizycznej (Próba wydolnościowa – Beep test, Podciąganie się na drążku, bieg po kopercie). Testy  odbędą się zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej Dz. U. 2005.261.2191 z dnia 2005.12.29 Wersja z dnia 6 kwietnia 2018 r.)

Zbiórka kandydatów o godzinie 8.45

Do etapu postępowania kwalifikacyjnego  zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

UWAGA: Na podstawie art. 28. ust. 10 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zmianami) postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionego w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje:

Przed przystąpieniem do powyższego etapu należy przedstawić  dokument tożsamości ze zdjęciem.

Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej należy przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych ( zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej (o ile nie zostało dołączone do podania o przyjęcie do służby).

W przypadku braku niniejszego zaświadczenia kandydat nie zostanie dopuszczony do ćwiczeń.

Podczas próby wydolnościowej i próby sprawnościowej obowiązuje ubiór sportowy (obuwie bez kolców).

UWAGA:

Kandydaci, którzy posiadają ważne zaświadczenie o zdanym teście sprawności fizycznej w innej jednostce organizacyjnej PSP mogą przedstawić je komisji do dnia 14 maja 2018 r.

Pożar w tartaku w miejscowości Łąkie (gm. Strzelno)

14 maja 2018r (poniedziałek) ok. godz. 18:15 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze w tartaku w miejscowości Łąkie (gm. Strzelno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie a także zastępy OSP: GBA 2,5/25 i GCBA 5/35 z OSP Strzelno, GBA 2,5/21 z OSP Ostrowo i GCBA 5/32 z OSP Gębice.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palące się deski. Na terenie zakładu brak osób.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na otwarciu bramy wjazdowej celem dojazdu do miejsca pożaru (brama przesuwna, niedomknięta). Po zlokalizowaniu źródła ognia podano dwa prądy wody w natarciu na palące się deski. Następnie nadpalone deski wywieziono w miejsce bezpieczne przy użyciu ładowarki teleskopowej, gdzie dogaszono.

Na miejsce zdarzenia przybył patrol Policji.

Działania zastępów trwały ok. 2h

Zdjęcia: dh. Marek Wziętek (OSP Strzelno)

Pożar podkładów kolejowych w Mogilnie

7 maja 2018r (poniedziałek) ok. godz. 18:35 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze podkładów kolejowych przy torowisku w Mogilnie.

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano płonące składowisko podkładów kolejowych na skraju torowiska.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu jednego prądu gaśniczego wody na palące się podkłady.

Działania zastępów trwały ok. 40min.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Kolizja 2 samochodów osobowych w Szczepanowie (gm. Mogilno)

5 maja 2018r (sobota) ok. godz. 10:05 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o zderzeniu 2 samochodów osobowych w Szczepanowie (gm. Dąbrowa).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie a także zastęp GCBA 5/32 z OSP Dąbrowa.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy VW w przydrożnym rowie oraz Renault blokujący jeden pas jezdni po wcześniejszym zdarzeniu. Samochodem VW podróżowało 5 osób (3 osoby dorosłe i 2 dzieci), samochodem Renault podróżowały 2 osoby. Wszystkie osoby podróżujące znajdowały się poza pojazdami bez obrażeń.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu instalacji elektrycznej w obu pojazdach, sprawdzeniu wycieków płynów eksploatacyjnych oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem drogowym. Przybyły na miejsce lekarz po przebadaniu pozostawił wszystkie osoby na miejscu zdarzenia.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały ok. 1h.

Zdjęcie: JRG Mogilno

Zderzenie motocyklisty i 2 samochodów osobowych w Goryszewie (gm. Mogilno)

3 maja 2018r (czwartek) ok. godz. 16:05 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o wypadku motocyklisty i 2 samochodów osobowych w miejscowości Goryszewo (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie a także GBA 1,5/30 z OSP Wylatowo i SLRt z OSP Gębice.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe i motocykl po kolizji na jednym pasie ruchu drogi powiatowej. Osoby podróżujące samochodami znajdowały się poza pojazdami bez obrażeń, natomiast kierujący motocyklem uskarżał się na ból pleców. Poszkodowanym zajął się przybyły zespół PRM. Samochodem Audi podróżowała jedna osoba, samochodem Citroen dwie osoby, motocyklem jedna osoba.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na odłączeniu zasilania w pojazdach, sprawdzeniu szczelności układów paliwowych i pomocy Policji w kierowaniu ruchem na drodze powiatowej.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały ok. 3h

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Agnieszki Sobiesiak (cmg24.pl)

Archiwum