Pożar wiaty z sianem w Wiecanowie (gm. Mogilno)

6 czerwca 2018r (środa) ok. godz. 17:05 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze wiaty z sianem w miejscowości Wiecanowo (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16, GCBA 4,5/24 i 2x SLOp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz zastępy OSP: GBA 2,5/12 z OSP Kwieciszewo, GBA 2,5/16 i GCBA 5/32 z OSP Dąbrowa, GBA 2,5/16 z OSP Niestronno, GCBA 5/24 i GCBA 5/32 z OSP Gębice.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano wiatę wypełnioną balotami siana, objętą w całości ogniem.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów w pierwszej fazie polegały na podaniu trzech prądów wody w obronie na przyległy budynek gospodarczy oraz rozrzutnik obornika. W dalszej części działań podano kolejne dwa prądy wody w natarciu na wiatę i znajdujące się wewnątrz baloty siana, zorganizowaniu punktu czerpania wody z pobliskiego stawu, odciągnięciu rozrzutnika, wywiezieniu słomy na wyznaczone przez właściciela miejsce oraz jej dogaszeniu kolejnymi dwoma prądami wody. Ratownicy pracowali w sprzęcie OUO. Do wywożenia balotów słomy użyto cięgnika rolniczego z ładowaczem czołowym oraz ładowarki przegubowej.

Na miejsce pożaru przybył także patrol Policji.

Działania zastępów trwały ok. 4h.

Zdjęcia: OSP Dąbrowa

 

Pożar składowiska odpadów niebezpiecznych we Wszedniu (gm. Mogilno)

28 maja 2018r (poniedziałek) ok. godz. 20:45 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze składowiska odpadów niebezpiecznych w miejscowości Wszedzień (gm. Mogilno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie oraz kolejne zastępy z terenu powiatu mogileńskiego. Następnie poprzez WSKR w Toruniu zastępy spoza powiatu i województwa. Łącznie do działań zadysponowano 25 zastępów PSP i 23 zastępy OSP.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano składowisko odpadów niebezpiecznych częściowo objęte ogniem. Po wjeździe na plac zastano palącą się część hałdy materiałów niebezpiecznych, na powierzchni około 800 m2, zgromadzonych na paletach, w beczkach 200 litrowych, mauzerach 1000 litrowych oraz mniejszych opakowaniach. Szacowana ilość odpadów to około 1000 ton. Przez cały czas trwania akcji występowało silne zadymienie oraz promieniowanie cieplne. Zagrożone pożarem były sąsiadujące budynki znajdujące się na posesji, w których również składowane były materiały niebezpieczne.

Teren działań podzielono na odcinki bojowe.

Miejsce akcji zabezpieczono. W pierwszej fazie działań zastępy podały trzy prądy gaśnicze wody oraz piany w obronie na sąsiedni budynek w którym znajdowała się bardzo duża ilość zgromadzonych substancji niebezpiecznych. Z uwagi na przewidywany duży wydatek wodny Kierujący Działaniami Ratowniczymi (KDR) polecił zbudowanie punktu czerpania wody z pobliskiego jeziora. Dostarczanie wody odbywało się w systemie mieszanym (dowożenie oraz przepompowywanie).

Po dojeździe kolejnych jednostek wprowadzono kolejne prądy wody oraz piany. Kolejne jednostki były dysponowane według potrzeb na poszczególne odcinki bojowe. Na polecenie KDR Straż Miejska z megafonów samochodowych prowadziła informowanie mieszkańców i osób postronnych przed ryzykiem zatrucia toksycznymi produktami spalania.

W trakcie działań ustalono, iż woda po pożarowa oraz substancje składowane w beczkach wyciekają do rowów melioracyjnych i migrują w kierunku jeziora Wiecanowskiego.  W celu ograniczenia skażenia zbudowano zastawki ziemne oraz zapory sorpcyjne ze słomy, które miały za zadanie ograniczenie przedostawania się nieznanej substancji do wód jeziora. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przystąpił do pobrania próbek gleby i wody w celu określenia wielkości skażenia środowiska. W trakcie działań prowadzono również monitoring jakości powietrza. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do rozdrobnienia stopionych opakowań po palących się substancjach. W tym celu wykorzystano ciężki sprzęt. Po zakończeniu tych działań pozostawiono trzy jednostki Straży Pożarnej w celu dozorowania pogorzeliska. W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami powietrza, podjęto decyzję o dalszym dozorowaniu pogorzeliska przez zastęp Straży Pożarnej przez kolejną dobę.

W celu wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych powołano sztab Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na miejsce przybyli również przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Z budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Wszedzień (najbliżej miejsca pożaru) ewakuowano 33 osoby, który udały się do rodzin ze względu na duże zadymienie oraz eksplozje palących się pojemników, beczek oraz spadające odłamki opakowań po wybuchach palących się substancji.

Na miejsce pożaru przybyli także: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Komendant Wojewódzki nadbryg. Janusz Halak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Jacek Kaczmarek, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Sławomir Herbowski, Starosta Mogileński Tomasz Barczak, Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, Policja, Straż Miejska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski ponownie przybył do Wszednia jeszcze dwukrotnie (31 maja i 1 czerwca).

gallery wordpress plugin

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Pawła Krzyżana (portal cmg24.pl)

 

Zderzenie 2 samochodów osobowych na skrzyżowaniu ul. Niezłomnych z Drogą Solidarności

19 maja 2018r (sobota) ok. godz. 16:35 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o zderzeniu 2 samochodów osobowych na skrzyżowaniu ul. Niezłomnych z Drogą Solidarności (obwodnica Mogilna).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe po wcześniejszym zderzeniu, które znajdowały się poza drogą w przydrożnym rowie. Samochodem VW Golf podróżowały dwie osoby, które zabrane zostały przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala. Samochodem VW Passat podróżowały dwie osoby (jedna osoba zabrana do szpitala w Inowrocławiu, natomiast druga po zbadaniu pozostała na miejscu zdarzenia). Wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu znajdowały się poza pojazdami w momencie przybycia zastępów JOP.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na udzieleniu pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, odłączeniu instalacji elektrycznych w pojazdach, odłączeniu LPG w samochodzie VW Passat, sprawdzeniu szczelności układów paliwowych oraz pomocy w kierowaniu ruchem drogowym.

Na miejsce zdarzenia przybyli także: Policja, Pogotowie Ratunkowe.

Działania zastępów trwały ok. 45min.

Zdjęcia: JRG Mogilno

NABÓR DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOGILNIE AKTUALIZACJA

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zostaje skierowany kandydat z numerem identyfikacyjnym 3

Ponadto informujemy kandydatów, którzy nie przeszli pozytywnie postępowania rekrutacyjnego, iż istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Termin odbioru dokumentów zgodnie z ogłoszeniem o naborze jest ustalony  do dnia 4 czerwca 2018 r. Dokumenty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

W dniu 17 maja 2017 r. o godzinie 12.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikował się kandydat z numerem ewidencyjnym:

3

W dniu 16 maja 2018 r. o godzinie 8.00 na basenie w Mogilnie przy ulicy Józefa Trzcińskiego 2, 88-300 Mogilno odbędzie się sprawdzian z pływania, następnie w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie ul. 900 Lecia 3 88-300 Mogilno zostanie przeprowadzony sprawdzian lęku wysokości (akrofobia).

Do etapu postępowania kwalifikacyjnego  zakwalifikował się kandydat z numerem identyfikacyjnym:

3

Dodatkowe informacje:

Podczas sprawdzianu z pływania obowiązuje strój kąpielowy a podczas sprawdzianu lęku wysokości strój sportowy.
Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

W dniu 15 maja 2018 r. o godzinie 9.00 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Toruniu ul. Legionów 70/76   zostaną przeprowadzone  Testy sprawności fizycznej (Próba wydolnościowa – Beep test, Podciąganie się na drążku, bieg po kopercie). Testy  odbędą się zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej Dz. U. 2005.261.2191 z dnia 2005.12.29 Wersja z dnia 6 kwietnia 2018 r.)

Zbiórka kandydatów o godzinie 8.45

Do etapu postępowania kwalifikacyjnego  zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

UWAGA: Na podstawie art. 28. ust. 10 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zmianami) postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionego w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje:

Przed przystąpieniem do powyższego etapu należy przedstawić  dokument tożsamości ze zdjęciem.

Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej należy przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych ( zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej (o ile nie zostało dołączone do podania o przyjęcie do służby).

W przypadku braku niniejszego zaświadczenia kandydat nie zostanie dopuszczony do ćwiczeń.

Podczas próby wydolnościowej i próby sprawnościowej obowiązuje ubiór sportowy (obuwie bez kolców).

UWAGA:

Kandydaci, którzy posiadają ważne zaświadczenie o zdanym teście sprawności fizycznej w innej jednostce organizacyjnej PSP mogą przedstawić je komisji do dnia 14 maja 2018 r.

Pożar w tartaku w miejscowości Łąkie (gm. Strzelno)

14 maja 2018r (poniedziałek) ok. godz. 18:15 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze w tartaku w miejscowości Łąkie (gm. Strzelno).

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie a także zastępy OSP: GBA 2,5/25 i GCBA 5/35 z OSP Strzelno, GBA 2,5/21 z OSP Ostrowo i GCBA 5/32 z OSP Gębice.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palące się deski. Na terenie zakładu brak osób.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na otwarciu bramy wjazdowej celem dojazdu do miejsca pożaru (brama przesuwna, niedomknięta). Po zlokalizowaniu źródła ognia podano dwa prądy wody w natarciu na palące się deski. Następnie nadpalone deski wywieziono w miejsce bezpieczne przy użyciu ładowarki teleskopowej, gdzie dogaszono.

Na miejsce zdarzenia przybył patrol Policji.

Działania zastępów trwały ok. 2h

Zdjęcia: dh. Marek Wziętek (OSP Strzelno)

Pożar podkładów kolejowych w Mogilnie

7 maja 2018r (poniedziałek) ok. godz. 18:35 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o pożarze podkładów kolejowych przy torowisku w Mogilnie.

Do działań dyżurny skierował zastępy GBA 2,5/16 i GCBA 4,5/24 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano płonące składowisko podkładów kolejowych na skraju torowiska.

Miejsce akcji zabezpieczono. Działania zastępów polegały na podaniu jednego prądu gaśniczego wody na palące się podkłady.

Działania zastępów trwały ok. 40min.

Zdjęcia: JRG Mogilno

Archiwum